PRYWATNOŚĆ

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO "ROŚLINNA BAZA"

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (w tym Klientów) w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako” RODO” jest Roślinna Baza Sp. z o.o., mająca swoją siedzibę w Pionkach, ul. Dębowa 19, 26-670, NIP: 7962998867, REGON: 387221422.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, kontaktowy adres e-mail, numer telefonu, informacje o zamówionych Produktach, parametry zamówienia (data, forma płatności i dostawy, cena, korzystanie z Promocji). W przypadku wystawienia faktury przetwarzane są także: NIP oraz nazwa firmy. W przypadku płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy przetwarzane są także informacje o numerze konta bankowego Klienta lub numerze karty kredytowej.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z Klientem (Artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO).
 4. Dane osobowe dotyczące określonego zamówienia będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia roszczeń związanych z zamówieniem (tj. nie dłużej niż przez 3 lata od dostarczenia Klientowi Produktu).
 5. Dane osobowe w związku ze złożeniem reklamacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sporu wynikającego ze złożonej reklamacji (podstawa prawna - artykuł 6 ust. 1 lit f) RODO).
 6. W zakresie, w jakim dane osobowe związane z zamówieniem nie będą potrzebne do rozpatrzenia reklamacji i roszczeń a także ze względu na obowiązek wynikający z przepisu prawa (obowiązki podatkowe Sprzedawcy – podstawa prawna artykuł 6 ust. 1 lit c RODO) takie dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni.
 7. Sklep daje możliwość kontaktu ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy na stronie lub bezpośrednio poprzez adres e-mail: hej@roslinnabaza.pl.
 8. Formularz kontaktowy daje możliwość kontaktu ze Sprzedawcą na wybrany przez Użytkownika temat. Skorzystanie z formularza wymaga podania adresu e-mail oraz imienia. Sprzedawca przetwarzać może także inne dane, które Użytkownik samodzielnie wpisze w formularzu. Dane podane w formularzu zostaną usunięte w terminie 30 dni od załatwienia sprawy wskazanej przez Użytkownika. W każdej chwili Użytkownik może wnieść o usunięcie swoich danych zawartych w korespondencji - poprzez wysłanie stosownej wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu komunikacji z Użytkownikami (artykuł 6 ust. 1 lit f RODO).
 9. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe dłużej niż to wynika z powyższych postanowień, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub decyzja właściwego organu władzy publicznej.
 10. Sprzedawca niniejszym informuje, że dane osobowe będą przekazane do podmiotów świadczących na rzecz Sprzedawcy usługi IT (w tym Shoplo – usługi udostępniania aplikacji umożliwiającej prowadzenie Sklepu) oraz usługi księgowe. Ponadto dane transakcyjne, w tym dane osobowe, są przekazywane na rzecz operatorów płatności w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak spowodować niemożnością zawarcia i wykonania umowy poprzez Sklep.
 12. Klient ma prawo do:
  1. otrzymania informacji o przetwarzaniu danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych I możliwych odbiorcach danych,
  2. dokonania korekty wadliwych lub niekompletnych danych,
  3. żądania usunięcia danych – poprzez złożenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeżeli zostaną spełnione przesłanki prawne takiego żądania,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zostaną spełnione przesłanki prawne takiego żądania,
  5. żądania przeniesienia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie do wybranego podmiotu trzeciego.
 13. Wszelkie skargi, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być przesłane na adres: hej@roslinnabaza.pl
 14. W razie stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl